Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  • De cursussen en workshops vinden uitsluitend doorgang bij voldoende deelname.
  • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling en vóór aanvang van de betreffende cursus te worden betaald. Zie ook de cursusinformatie bij de desbetreffende cursus.
  • Na ontvangst van de betaling wordt een plaats gereserveerd.
  • Het cursusgeld wordt nadat de cursus is begonnen niet gerestitueerd.
  • Na afloop van een les ruimt een ieder het gebruikte materiaal zelf op en maakt dit schoon.
  • Verder gelden de huisregels zoals deze zijn aangegeven in het cursuslokaal.
  • Voor de cursisten die na aanvang van de cursus instromen geldt, dat cursusgelden in overleg worden vastgesteld.
  • Afmeldingen voor een cursus dienen per omgaande doch minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te worden gemeld.
  • Indien afmelding plaatsvindt na genoemde termijn is het gehele cursusgeld verschuldigd.
  • Men verbindt zich voor de gehele cursus.