Filosofie: Scheppingskracht – The Art of Being Present – Spiegel van onze kennis

Scheppingskracht

Misschien wel hét wonder van het leven. In deze filosofiecursus onderzoeken we hoe we van oudsher gefascineerd zijn door het ontstaan van de aarde, het leven, het universum en hoe deze kracht in onszelf werkt. Wanneer we als levende wezens meebewegen in ontstaan en vergaan, in hoeverre hebben wij er zelf invloed op? We belichten de vragen die we hebben telkens vanuit een thema: ruimte en tijd; taal en klank; schoonheid; onze eigen creaties waaronder huidige technische mogelijkheden. Je wordt uitgenodigd om dit onderzoek met verschillende uitingsvormen handen en voeten te geven.

 

Data: woensdag 12 en 19 februari, 4, 11, 18 en 25 maart 2020 van 9.30 tot 12.00 uur

Kosten: € 150,- (inclusief koffie en thee)

Locatie: Oud Woelwijck, Essenlaan 3, Voorschoten

Aanmelden en informatie: pipmonshouwer@gmail.com / 06 14800852

 

The Art of Being Present

In this philosophy course we will inquire some fundamental aspects of being human and take how we are present as a starting point.

Although it seems obvious what it means to be human, we are deeply influenced by explicit as well as hidden convictions about what we accept as truth. In my view and experience we constantly stretch this ‘area of truth’ while we are developing ourselves as individuals and as a species. Inspired by philosophical schools of Western and Eastern origin I will guide you each class through questions concerning: how we are related to time and space; our mystical ability; how we communicate and express ourselves; possible other questions of your interest.

 

Date: Thursday 13 and 20 of February, 5, 12, 19, 26 of March from 9.30 till 12.00 am

Price: € 150,-  (coffee and tea included)

Location: Oud Woelwijck, Essenlaan 3, Voorschoten

To register please contact: pipmonshouwer@gmail.com / 06 14800852

 

My name is Jeannette Monshouwer. I am teaching philosophy at the University of Leiden to students in Biomedicine. I also guide meditations and perform meditative songs during celebrations or rituals.

 

Kijken in de spiegel van onze kennis

Een ervaringsgerichte filosofiecursus over ons contact met de werkelijkheid.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. De manier waarop we de wereld ervaren. Maar hoe komt het eigenlijk dat we de wereld kennen, of denken te kennen? En wat zegt dat over onszelf, over hoe we onszelf ervaren als mens? Deze vragen onderzoeken we een de hand van een aantal filosofen, waaronder de Oud Griekse filosoof Plato, Hans-Georg Gadamer (20ste eeuw) en Arthur Schopenhauer (19de eeuw) die ons de ogen opent voor de Oosterse filosofie. We zullen vervolgens zien hoe deze filosofieën aansluiten op huidige wetenschappelijke bevindingen. Met een eenvoudige oefening word je telkens ook uitgenodigd de verwondering over ons contact met de wereld te ervaren. Wat spiegelt dat over ons?

 

Data: woensdag 8, 15 en 22 april, 6, 13 en 20 mei 2020 van 19.30 tot 21.30 uur

Kosten: € 150,- (inclusief koffie en thee)

Locatie: Oud Woelwijck, Essenlaan 3, Voorschoten

Aanmelden en informatie: pipmonshouwer@gmail.com / 06 14800852

 

Mijn naam is Jeannette Monshouwer. Ik geef filosofie aan de Universiteit van Leiden aan Biomedische studenten. Ook begeleid ik (klank-) meditaties en zing ik bij vieringen en rituelen.

Locatie

Boerderij Oud Woelwijck, Essenlaan 3, 2251 AS Voorschoten
Voor route klik hier