Filosofie

Jeannette Monshouwer

Transformaties en Rituelen: Bewegen in de ruimte van Sofia

Woensdagochtend

 

Filosofie betekent letterlijk liefde (filo) voor wijsheid (sofia). In die ruimte, onderzoeken we overgangen in het menselijk bestaan en veranderingen die nu plaatsvinden in onze samenleving en wereldwijd. Daarin geven we aandacht aan de betekenis van rituelen in het openstaan naar de toekomst.

Transformeren betekent veranderen van vorm. Wat betekent dat precies wanneer we dat meemaken in ons leven en mogelijk de dood ook zo zien? Welke diepgaande veranderingen zien we op dit moment om ons heen? Is er een groter verhaal waarin we veranderingen zien, beleven en verwoorden? Met rituelen kunnen we overgangen markeren, bekrachtigen, eren of een context geven. Maar maakt een ritueel een verandering ook mogelijk? Zou je een ritueel kunnen zien als een deur naar een volgende fase? Zo is de cursus ook een uitnodiging om het effect te ervaren van deze concrete handelingen en de lagen van communicatie erin te onderzoeken.

Tijdens de cursus komen filosofen aan het woord uit verschillende tijden en windstreken waaronder mystica Hildegard von Bingen, filosofe Simone de Beauvoir, de Groenlandse sjamaan Angaangaq en Kwantum fysicus David Bohm.

Kijken in de spiegel van onze kennis

Dinsdagavond

Een ervaringsgerichte filosofiecursus over ons contact met de werkelijkheid.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. De manier waarop we de wereld ervaren. Maar hoe komt het eigenlijk dat we de wereld kennen, of denken te kennen? En wat zegt dat over onszelf, over hoe we onszelf ervaren als mens? Deze vragen onderzoeken we een de hand van een aantal filosofen, waaronder de Oud Griekse filosoof Plato, Hans-Georg Gadamer (20ste eeuw) en Arthur Schopenhauer (19de eeuw) die ons de ogen opent voor de Oosterse filosofie. We zullen vervolgens zien hoe deze filosofieën aansluiten op huidige wetenschappelijke bevindingen. Met een eenvoudige oefening word je telkens ook uitgenodigd de verwondering over ons contact met de wereld te ervaren. Wat spiegelt dat over ons?

The art of being present

This course will start March 2021

In this philosophy course we will inquire some fundamental aspects of being human and take how we are present as a starting point.
Although it seems obvious what it means to be human, we are deeply influenced by explicit as well as hidden convictions about what we accept as truth. In my view and experience we constantly stretch this ‘area of truth’ while we are developing ourselves as individuals and as a species. Inspired by philosophical schools of Western and Eastern origin I will guide you each class through questions concerning: how we are related to time and space; our mystical ability; how we communicate and express ourselves; possible other questions of your interest.

 

My name is Jeannette Monshouwer. I am teaching philosophy at the University of Leiden to students in Biomedicine. I also guide meditations and perform intuitive songs during celebrations.

Jeannette Monshouwer

Ik geef filosofie aan de Universiteit van Leiden aan Biomedische studenten. Ook begeleid ik (klank-) meditaties en zing ik bij vieringen en rituelen.

www.zielsveel.nu

Informatie en aanmelding

Email: pipmonshouwer@gmail.com
Telefoon: 06 14800852

Data, tijden en kosten

Transformaties en rituelen: vanaf woensdag 9 september t/m 4 november (21 oktober herfstvakantie)
Tijd: van 9.30 tot 12.00 uur
Kosten: € 200,- (8 bijeenkomsten)

Kijken in de spiegel van onze kennis: dinsdag 8 september t/m 13 oktober
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: € 150,- (6 bijeenkomsten)

Locatie

Boerderij Oud Woelwijck, Essenlaan 3, 2251 AS Voorschoten
Voor route klik hier